Wielka Sobota i święcenie pokarmów 2023

Wielka Sobota i święcenie pokarmów 2023

15 kwietnia 2023 roku w Wielką Sobotę o godzinie 9.00 w Kościele Trójcy Przenajświętszej przy ulicy Jana III Sobieskiego 10a w Bielsku-Białej odbyła się Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

Liturgia rozpoczęła się z wieczerni podczas której czytane były teksty Starego Testamentu mówiące o proroctwach zbawienia dokonanego przez mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo sprawował wikariusz piotrkowskiej parafii, ks. Michał Kuryło.

Już przed godziną 8:00 liczni wierni przybyli do świątyni aby przystąpić do Sakramentu Spowiedzi, przygotowując się do Święta Świąt – Paschy Chrystusowej.

Na koniec nabożeństwa, ojciec Michał pozdrowił wszystkich z błogosławioną Wielką Sobotą, podkreślając, iż w świątyni znajduje się grób (całun), w którym widzimy złożonego do niego Jezusa Chrystusa.

Zbawiciel Jezus Chrystus cieleśnie przybywa w grobie, ale duchowo zstępuje dziś do piekieł, wprowadza łotra do raju i jednocześnie przebywa z Ojcem i Duchem w niebie.

Bezpośrednio po Liturgii Świętej poświęcone zostały koszyczki ze święconkami. Poświęcone tego dnia produkty wierni spożyją podczas świątecznego Paschalnego śniadania.

Kolejna Liturgia Święta sprawowana będzie w Bielsku-Bialej w sobotę 22 kwietnia 2023 roku. Zapraszamy!

tekst: ks. Michał Kuryło

zdjęcia: pan Wołodymyr