Świętego Sergiusza z Radoneża

Świętego Sergiusza z Radoneża

8 października Kościół prawosławny wspomina świętego Sergiusza z Radoneża. Tego dnia w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 10a odbyła się prawosławna Święta Liturgia.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej o. Marcin zwrócił się do wiernych ze słowem homilii, w którym przybliżył znaczenie 9 błogosławieństw na przykładzie Bożej obietnicy do rodzaju ludzkiego. Oprócz tego, kapłan przybliżył życie świętego Sergiusza.

Po nabożeństwie wierni spotkali się przy herbacie, odbyły się także lekcje religii prawosławnej.

Następne prawosławne nabożeństwo odbędzie się 22.10.2022 roku o godzinie 9.00. Zapraszamy!

zdjęcia: lektor Ivas Sas, p. Aleksander Kornijczuk