Święta Liturgia

Święta Liturgia

5 lutego 2022 w o godzinie 9.00 została odsłużona Boska Liturgia w Kościele Trójcy Przenajświętszej przy ul. Sobieskiego 10a w Bielsku-Białej.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem do wiernych zwrócił się o. Marcin, który podkreślił znaczenie wiary człowieka w dokonywaniu się rzeczy niemożliwych. Ojciec Marcin nawiązał perykopę ewangeliczną do planów, które dziękować Bogu Najwyższemu, zaczynają się realizować. Mianowicie – społeczność prawosławna oczekuje od Władz miasta wytyczenia granic działki pod budowę cerkwi prawosławnej w Bielsku-Białej.

Po nabożeństwie, standardowo wierni spotkali się przy herbacie gdzie zostały omówione dalsze inicjatywy, o których już wkrótce…

Jeśli chciałby ktoś wesprzec społeczność prawosławną w Bielsku-Białej, aby realizacja budowy cerkwi przebiegła pomyślnie można wpłacać swoją cegiełkę na nr konta punktu duszpasterskiego:

ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie
Nr rachunku: PL 92 1050 1142 1000 0090 8143 2073

Za wszystkie ofiary Spasi Hospodi!

zdjęcia: Aleksander Kornijczuk